Giải pháp của CNV Loyalty

Frame 2608584

Mobile App mang thương hiệu riêng

Doanh nghiệp sở hữu app chăm sóc khách hàng riêng, với tất cả tính năng tích điểm, ưu đãi, đẩy tin nhắn

Frame 2608583

Mini App Zalo của doanh nghiệp

Nền tảng khởi tạo Mini App chăm sóc khách hàng mang thương hiệu riêng của doanh nghiệp trên Zalo

ne choi

CDP Marketing Automation

Nền tảng dữ liệu khách hàng, giúp doanh nghiệp thấu hiểu hành vi theo thời gian thực.

Giải pháp thích hợp cho hầu hết các ngành hàng tại Việt Nam