Tính năng

Quản lý ưu đãi

Tính năng Quản lý ưu đãi trên Zalo cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý các chương trình ưu đãi, khuyến mãi trên nền tảng Zalo. Tính năng này giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với lượng lớn khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Đăng ký trải nghiệm
1

Chi tiết tính năng

CNV đã đồng hành cùng hơn 500+ doanh nghiệp xây dựng App riêng mang tên thương hiệu, tạo nhóm khách hàng trung thành, giúp tăng doanh thu và hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng.

Các tính năng khác

Giải pháp thích hợp cho hầu hết các ngành hàng tại Việt Nam

2000+ Khách hàng sử dụng Zalo Mini App