Tính năng

Nội Dung

Giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về sản phẩm, dịch vụ

Đăng ký trải nghiệm
38

CNV đã đồng hành cùng hơn 500+ doanh nghiệp xây dựng App riêng mang tên thương hiệu, tạo nhóm khách hàng trung thành, giúp tăng doanh thu và hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng.

Giải pháp thích hợp cho hầu hết các ngành hàng tại Việt Nam

2000+ Khách hàng sử dụng Zalo Mini App