Tính năng

Báo Cáo

Thống kê số lượng mã ưu đãi đã sử dụng, chưa sử dụng, đã được tặng, chưa được tặng,…

Đăng ký trải nghiệm
42

Chi tiết tính năng

CNV đã đồng hành cùng hơn 500+ doanh nghiệp xây dựng App riêng mang tên thương hiệu, tạo nhóm khách hàng trung thành, giúp tăng doanh thu và hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng.

Giải pháp thích hợp cho hầu hết các ngành hàng tại Việt Nam

2000+ Khách hàng sử dụng Zalo Mini App