Tính năng

Đánh Giá

Khách hàng được phép đánh giá các sản phẩm/dịch vụ mà mình đã trải nghiệm

Đăng ký trải nghiệm
16

Chi tiết tính năng

CNV đã đồng hành cùng hơn 500+ doanh nghiệp xây dựng App riêng mang tên thương hiệu, tạo nhóm khách hàng trung thành, giúp tăng doanh thu và hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng.

Giải pháp thích hợp cho hầu hết các ngành hàng tại Việt Nam

2000+ Khách hàng sử dụng Zalo Mini App